Jaar lang laag btw-tarief bij renovatie!

Het lage btw-tarief van 6 procent wordt per direct tot 1 maart 2014 toegepast op renovatie en herstel van woningen (na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten).

Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en (nieuw ten opzichte van de eerdere btw-verlaging in 2010-2011) de aanleg en onderhoud van de tuin. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen. “Met deze maatregel verwachten we mensen over de streep te trekken te investeren in huis en tuin. Bij de eerdere btw-verlaging waren in mijn ogen nog te veel zaken uitgesloten. Daarom wordt dit keer het verlaagde tarief ruimer toegepast,” aldus staatssecretaris van Financi├źn Weekers. Ook bij het aanbrengen van goederen die in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning, kan over de voor die aanbrenging verrichte arbeid het verlaagde tarief worden toegepast. Architectenwerkzaamheden ten behoeve van renovatie- en herstelprojecten en (onder bepaalde voorwaarden) arbeid aan woonboten en -wagens vallen nu ook onder de regeling.

Specifiek op het gebied van vloeren geldt de tijdelijke maatregel voor het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Onder vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld worden betonnen gietvloeren, plavuizen, tegels, terrazzo, kunststofvloeren en sommige parketvloeren. Ook het via volledige verlijming aanbrengen van (onder)tapijt rechtstreeks op de originele vloer of trap valt onder het verlaagde tarief.

Brancheorganisatie CBW-Mitex is blij met de btw-verlaging, waarvoor zij het nodige lobbywerk heeft verricht. “De regeling wordt breed uitgelegd, zowel de keukens, vloeren als zonnewering kunnen profiteren van de regeling mits het onderdeel uitmaakt van de woning.” Uit onderzoek blijkt dat in de maand na invoering van de herstel en renovatiewet 2010 er een bedrag van ongeveer 268 miljoen euro in de woonbranche werd besteed. De omzet van woonwinkels lag volgens het CBS in het vierde kwartaal 14 procent hoger dan het kwartaal ervoor, zo memoreert CBW-Mitex. De consument toonde meer interesse in het doen van grote aankopen. Ondernemers in de woonbranche gaven aan dat door de maatregel de toeloop in de winkels was gegroeid. Ook het aantal offerteaanvragen nam toe. De impuls om te verbouwen leidde daarmee zoals verwacht ook tot aankopen in de woonbranche, ook daar waar het laag btw-tarief niet geldt. Daar profiteren volgens de brancheorganisatie dus indirect heel veel ondernemers van en blijven banen behouden.

Ook ondernemers in de woonbranche die het lage btw-tarief zelf konden toepassen lieten positieve ontwikkelingen zien. De parketbranche had als zeer arbeidsintensieve branche bijzonder geprofiteerd van het verlaagd btw-tarief. Terwijl er in september 2009 nog sprake was van een omzetdaling van 19 procent ten opzichte van het jaar ervoor liet oktober 2010 een stijging van 8 procent zien, gevolgd in november 2010 door maar liefst 32 procent. CBW-Mitex veronderstelt dat dat laatste het gevolg zal zijn geweest van de herziening van het besluit ten aanzien van het lage btw-tarief op vloeren. Ook keukens en badkamers hebben in het laatste kwartaal een forse stijging van 13 procent laten zien. Uitgebreide informatie is nog te vinden op: www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin (zie nieuwsitem ‘Tijdelijke btw-verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen’, met bijlage, van 28 februari jl.).

bron: parketplein.nl
foto (via)